Văn hóa Pháp trên đất Việt – French culture in Vietnam

Hà Nội – Những dấu ấn văn hóa

Trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Hà Nội có một vai trò rất quan trọng, đặc biệt là về giao lưu văn hóa. Ngay từ thế kỉ X. Hà Nội đã là trung tâm giao lưu văn hóa lớn của cả nước. Là nơi gặp gỡ các dòng văn hóa lớn như văn hóa Ấn Độ, văn hóa Trung Hoa. Trong vòng hơn 100 năm trở lại đây. Hà Nội tiếp nhận một dòng văn hóa lớn, tiêu biểu cho văn hóa phương Tây. Đó là văn hóa Pháp.van-hoa-phap-ha-noi

Trong thời kì Pháp thuộc, nhân dân Việt Nam một mặt đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mặt khác tiếp nhận những tinh hoa của nền văn hóa nước ngoài thông qua văn hóa Pháp. Quá trình giao lưu và tiếp nhận văn hóa đó đã tạo ra một diện mạo mới cho văn hóa Việt Nam về nhiều phương diện.

Văn hóa Pháp trên đất Việt

Người Hà Nội đã bỏ dần trang phục truyền thống để dùng trang phục theo phong cách phương Tây. Bỏ bút lông dùng bút sắt, học âm nhạc theo phương pháp kí âm 7 nốt. Về mĩ thuật, trường Mĩ thuật Đông Dương được thành lập. Đã tạo ra một lớp nghệ sĩ mới kết hợp phong cách Châu Âu và truyền thống. Về văn học, do ảnh hưởng của văn học Pháp. Văn học Việt Nam đã có những thay đổi lớn cả về văn xuôi lẫn thơ ca, tiêu biểu là phong trào “Thơ mới”.

Ngày nay, những tác động của văn hóa Pháp. Văn hóa phương Tây đã trở thành những nét văn hóa thường ngày. Đó cũng là một thuận lợi lớn. Để Việt Nam bước vào hòa nhập với cộng đồng thế giới.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.