Lesson 3: Thời gian và Thời tiết – Time and Weather

Time and Weather

Hội thoại – Dialogue

Bây giờ là mấy giờ? Time and Weather?

Hà: Hoa ơi, trời hôm nay thế nào?
Hoa: Sáng nay trời nóng. Nhưng chiều hôm nay mát.
Hà: Bây giờ là mấy giờ?
Hoa: 7 giờ. Cậu dậy lúc mấy giờ?
Hà: 6 giờ 15. Còn cậu?
Hoa: Tớ dậy lúc 6 giờ kém 15.
Hà: Bà và bố mẹ cậu dậy lúc mấy giờ?
Hoa: Bà tớ và bố mẹ tớ dậy lúc 5 giờ 30.
Hà: Còn bé Bông?
Hoa: Bé Bông dậy lúc nử đêm, đòi ăn.

Luyện đọc – Reading Drill

BA CHIẾC ĐỒNG HỒ

Hoa hỏi cụ Sáu:

– Cụ ơi! Bây giờ là mấy giờ ạ?

Cụ Sáu lấy đồng hồ ra, xem, cất đi. Sau đó, lại lấy đồng hồ ra, xem, cất đi. Cuối cùng, cụ lấy đồng hồ ra xem lần nữa:

– 8 giờ, 10 phút, 20 giây.

Hoa ngạc nhiên:

Cụ xem đồng hồ ba lần ạ?

– Cụ có ba đồng hồ. Mỗi đồng hồ của cụ chỉ có một kim.

Luyện nghe – Listening Drill

Listening-Drill-Vietnamese-Alphabet

Speak Time and Weather in Vietnamese. How to Time and Weather in Vietnamese

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.