Lesson 2: Làm quen Make acquaintance

Hội thoại – Make acquaintance

Dialogue Make acquaintance

Con làm gì đấy?

lam-quen-make-acquaintanceMẹ Hoa: Hoa ơi, con làm gì đấy?
Hoa: Con đang học bài ạ
Mẹ Hoa: Bạn con đến đấy
Hoa: Vâng.
Hà: Chào Hoa.
Hoa: Chào Hà. Đây là bạn Hà, mẹ ạ.
Hà: Cháu chào bác ạ.
Mẹ Hoa: Chào cháu. Cháu mấy tuổi?
Hà: Cháu 10 tuổi ạ.
Mẹ Hoa: Nhà cháu có mấy anh em?
Hà: Nhà cháu có hai anh em ạ.
Mẹ Hoa: Anh cháu bao nhiêu tuổi?
Hà: Anh cháu 18 tuổi ạ.


BỐ CẬU LÀM NGHỀ GÌ?

Luyện đọc – Reading Drill

luyen-doc-children_reading

Hai cậu bé 5 tuổi nói chuyện với nhau.

Bi hỏi Tôm:

– Bố cậu làm nghề gì?

Tôm đáp:

– Bố tớ là giáo viên.

Bi bảo:

– Bố cậu là giáo viên mà cậu không biết đọc.

Tôm hỏi:

– Còn bố cậu làm gì?

– Bố tớ trồng răng – Bi trả lời.

Tôm nói:

– Lạ thật! Bố câu trồng răng mà em bé cậu không có răng :))

Luyện nghe – Listening Drill

luyen-nghe-children_listening

it’s nice

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.