Lesson 1: Gia đình – Family

Hội thoại– Dialogue

gia-dinh

 

Tâm: Đây là ai?
Lan: Đây là ba em. Ba em là giáo viên.
Tâm: Còn đây là ai?
Lan: Đây là má em. Má em là y tá.
Tâm: Còn đây?
Lan: Đây là anh Lân, anh trai em.
Tâm: Ai đây?
Lan: Đây là ông bà em.
Tâm: Ai đây?
Lan: Đây là cô em.
Tâm: Còn đây?
Lan: Đây là chú thím em.

Luyện đọc – Reading Drill

CHÁU CHÀO CÔ!

Lân                : – Con chào má!

Mẹ Lân         : – Chào con! Đây là cô Tư.

Cô Tư           : – Cô là kế toán trường ba cháu.

Lân                : – Cháu chào cô! Chào em!

Cô Tư           : – Chào cháu!

Đào               : – Em chào anh!

Cô Tư           : – Đây là con gái cô.

Lân                : – Anh tên là Lân. Anh là sinh viên. Tên em là gì?

Đào               : – Tên em là Đào.

Luyện nghe – Listen

luyen-nghe

Tiếp theo…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.